Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universităţii din Petroşani a fost înființată în anul 2017 în baza OM nr.3262/2017 și a Hotărârii Senatului Universităţii din Petroşani nr.76/2017. Aceasta are ca misiune crearea unui mediu propice și a unui cadru complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților, de la toate ciclurile de învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii trei ani.

Obiectivele specifice urmăresc: Stimularea potențialului creativ în materie de antreprenoriat prin organizarea sesiunii anuale de proiecte și idei de afaceri și colaborarea cu antreprenorii pentru realizarea de internship-uri, ateliere de lucru și workshop-uri, participarea la evenimente ale mediului de afaceri regional; Implementarea unor instrumente adecvate de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, prin organizarea activităților de mentorat, introducerea cursurilor facultative de Antreprenoriat la programele de licență, editarea unor pliante informative și a Ghidului de întocmire a planului de afaceri .

Societatea Antreprenorială Studențească din Universitatea din Petroşani este beneficiară a proiectelor

  • CNFIS-FDI-2017-0407 ”Fii antreprenor, fii activ în S.A.S. UPET!”
  • CNFIS-FDI-2018-0302 ”START- Upet: Studenți Antreprenori pentru România de Mâine, pregătiți la Universitatea din Petroșani”
  • CNFIS-FDI-2019-0729 ”Antreprenor de succes cu S.A.S. UPET!”
  • CNFIS-FDI-2020-0103 ”Alege inițiativa ! Alege implicarea! Alătură-te SAS UPET
  • CNFIS-FDI-2021-0213 ”Competitivitate, Inițiativă, Creativitate cu SAS UPET
  • POCU/379/6/21 " EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a Universităţii din Petroşani urmăreşte formarea unei comunităţi antreprenoriale active care să sprijine iniţiativele celor interesați să lanseze o afacere prin informaţii, proiecte, organizarea de întâlniri cu oamenii de afaceri. Te aşteptăm cu idei la acţiunile noastre. Dacă vrei să devii membru SAS UPET, trimite un email pe adresa sasupet.2017@gmail.com cu intentiile tale.