Studii Postuniversitare

  În cadrul Facultății de Mine În cadrul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică
În cadrul Facultății de Științe

Informații la secretariatul facultății de Mine: 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE