Facultatea de Științe

Universitatea din Petroșani

Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat.

Informații

Conducere:

Decan: Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola

Prodecan: Conf.univ.dr.ec. POPESCU Mirela

Prodecan: Lector univ.dr. PRODANCIUC Robert

Program

Audiențe decan:

Secretariat: 11-14

Contact

+40 254 549750

Departamentul de Științe Economice

Departamentul de Științe Economice, înființat în anul 1993 sub forma Catedrei de Științe Economice, are ca misiune să contribuie la atingerea unui nivel înalt de performanţă în activităţile didactice şi în cele de cercetare pentru a asigura o bună pregătire studenților, masteranzilor, viitorilor specialiști în domeniul economic. Tinerețea, puterea de muncă și spiritul de echipă a membrilor departamentului au fost doar câțiva din factorii care au determinat dezvoltarea programelor de studii de licență și de master din domeniul economic.

Departamentul de Matematică-Informatică

Departamentul de Matematică - Informatică reuneşte cadre didactice ce predau disciplinele de matematică de la toate programele de studii ale universității şi cele de informatică de la programele de studii ale Facultății de Științe. Departamentul este unul dintre cele mai vechi colective de specialiști din universitate, predecesoarele acestuia fiind: „Catedra de matematică-fizică” (1948-1973), „Catedra de matematici, mecanică şi rezistenţă” (1973-1978), „Catedra de matematică-mecanică” (1978-1991), toate în cadrul Facultăţii de Mine, „Catedra de matematică-informatică” (1991-actual) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe.

Departamentul de Științe Socio-Umane

Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane s-a constituit în anul 2011, odată cu punerea în aplicare a Legii Educaţiei nr. 1/2011, prin reunirea Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane cu Catedra de Filologie şi Educaţie Fizică. Cele două Catedre au fost constituite încă din anii de început ai învăţământului superior la Petroşani, fiind chemate să asigure pregătirea complementară, în domeniul ştiinţelor sociale, a limbilor străine şi a mişcării fizice, pentru generaţiile de studenţi de la învăţământul de ingineri şi subingineri.
Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.