Centrul de Relații Internaționale și Dezvoltare Europeană

Centrul de Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Europeană (CRIDE) îşi asumă misiunea substanţierii şi implementării politicilor educaţionale ale Universităţii din Petroşani în contextul extinderii spaţiului academic european şi internaţional, prin stabilirea unor repere şi dimensiuni ale învăţămăntului academic, care să păstreze tradiţia educativ-culturală locală şi naţională şi care, în acelaşi timp să depăşească frontierele geografice şi politice prin afirmarea valorilor cultural-identitare şi prin accederea la cunoaşterea universală.

Internaţionalizarea reprezintă o prioritate a societăţii contemporane și implicit a noastră, tocmai de aceea  un rol important în dezvoltarea relaţiilor internaţionale îl reprezintă activitățile întreprinse pentru cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Obiective generale:

a) Centrul de Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Europeană desfăşoară acţiuni concrete de promovare instituţională şi informare a comunităţii academice naţionale şi internaţionale, precum şi a celei socio-profesionale locale cu privire la activităţile, acţiunile, demersurile şi realizările academice, de cercetare şi de consultanţă profesională desfăşurate de universitatea noastră în conformitate cu strategia de internaţionalizare aprobată de conducerea Universităţii.

b) CRIDE contribuie la realizarea unor colaborări şi parteneriate instituţionale pe termen lung cu reprezentanţi ai spaţiului academic naţional şi internaţional, ai mediului social, economic şi cultural local şi global. CRIDE încurajează şi susţine o cultură colaborativă şi proactivă în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite prin programul managerial al conducerii Universităţii din Petroşani.

Obiective specifice:

a) Extinderea dimensiunii internaţionale a cercetării desfăşurate în cadrul din Petroşani;

b) Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a procesului depredare / învăţare în cadrul din Petroşani;

c) Dezvoltarea dimensiunii interculturale a Universităţii din Petroşani;

d) Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a implicării Universităţii din Petroşani în comunitatea socio-profesională;

e) Creşterea atractivităţii pe plan internaţional a ofertei educaţionale a Universităţii;

Strategia de internaționalizare a Universității din Petroşani 2016-2020 cuprinde următoarele obiective:

 • Creșterea numărului de parteneriate active la nivel internațional,
 • Creșterea numărului de mobilități internaționale (stimularea participării cadrelor didactice și cercetătorilor la programele internaționale, creșterea numărului de studenți incoming și outgoing și atragerea de profesori străini în activitatea de predare),
 • Crearea unui sistem funcțional de raportare a proceselor de internaționalizare, prin identificarea schimburilor de bune practici la nivel european și crearea de mecanisme interne pentru creșterea nivelului de internaționalizare a UP.

Argumentele în favoarea creşterii vizibilităţii internaţionale a universităţii sunt multiple, fie că este vorba de activităţi de formare, fie de cercetare ştiinţifică. Astfel, internaţionalizarea devine un instrument important în dezvoltarea academică, răspunzând cerinţelor mediului şi permiţând ameliorarea şi alinierea standardelor de calitate existente la nivel instituţional şi naţional.

Priorităţile strategiei de internaționalizare ale UP sunt:

 • Creșterea numărului de mobilități de studii/practică și de predare/cercetare,
 • Diseminarea evenimentelor și activităților organizate de UP (internaționalizarea cercetării și diseminarea acțiunilor academice cu impact internațional),
 • Internaționalizarea programelor de studii ale UP (dezvoltarea de programe de studii în limbi străine, participare la târguri internaționale de educație, definirea zonelor geografice prioritare pentru recrutare de studenți.

Strategia de internaționalizare a UP este implementată de Centrul de Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Europeană (CRIDE) şi Biroul Erasmus+, în colaborare directă cu alte departamente administrative și cu facultățile și asociațiile de studenți din facultăți.

Acțiuni derulate în vederea implementării strategiei de internaționalizare:

 • Identificarea de instituții partenere cu curricula compatibilă, în vederea încheierii de acorduri de parteneriate pentru schimburi și mobilități (Erasmus și bilaterale),
 • Diseminarea rezultatelor proiectelor internaționale, evenimentelor internaționale (academice, de cercetare și sociale),
 • Evenimente sociale și academice dedicate studenților străini în vedere integrării în comunitatea UP (săptămâni culturale internaționale),
 • Întâlniri periodice cu studenții în vederea informării asupra oportunităților de mobilități în străinătate,
 • Întâlniri periodice cu toți factorii implicați în internaționalizare pentru schimburi de bune practici și stabilirea acțiunilor viitoare.

Director CRIDE:

Prof.univ.dr.ing. Codruţ Dan PETRILEAN
E-mail. dcpetrilean@yahoo.com
Tel. 0721 373 261

În vederea:

1. Intensificării internaționalizării Universităţii din Petroşani prin programe de mobilităţi pentru cadre, cercetători şi studenţi, pentru asigurarea accesului la facilităţile de cercetare din universitatea parteneră,

2. Creşterii vizibilităţii internaţionale şi a gradului de implicare a comunităţii ştiinţifice şi tehnologice ale Universităţii din Petroşani

3. Integrării cercetătorilor din Universitate în sistemul internaţional al cercetării prin implementarea și dezvoltarea unor platforme tehnologice - consorţii de agenţi economici, universităţi şi institute de cercetare - integrate prin conexiuni funcţionale şi care pot sprijinii proiecte ştiinţifice comune,

4. Lărgirii accesului la infrastructurile de cercetare performante ale Universităţilor partenere,

s-au organizat şi desfăşurat următoarele evenimente, acţiuni şi activităţi:

 

DENUMIRE EVENIMENT

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

DETALII

Universitatea din Petroşani, la NAFSA 2019, Cea mai Mare Expoziţie Educaţională din Lume Desfăşurată la Washington

26 - 30 Mai 2019

Detalii...

Workshop „Romanian - Polish Collaboration a Gateway to Strengthening Academic and Scientific Links”

22 Mai 2019

Detalii...

Universitatea din Petroşani la „Silk Road Education Cooperation Forum and Exposition” în China - Universitatea din Petroşani a Inaugurat Centrul Internaţional Chino-Român de Prevenire a Dezastrelor Miniere

10 - 14 Mai 2019

Detalii...

Universitatea din Petroșani în Rândurile Asociaţiei Transfrontaliere a Ţărilor Dunărene

20 - 21 Februarie 2019

Detalii...

Centrul de Înscriere pentru Studenţii din Diaspora la Viena

19 - 20 Februarie 2019

Detalii...

Noi Direcţii de Colaborare Academică cu Czestochowa University of Technology, Opole University of Technology şi AGH Cracovia (Polonia)

10 - 14 Decembrie 2018

Detalii...

Simpozionul Internaţional Multidisciplinar „Universitaria SIMPRO 2018” – Ediţia a VIII-a: un Eveniment Ştiinţific de Referinţă

11 - 13 Octombrie 2018

Detalii...

Ziua Internațională a Francofoniei 2018

26 Martie 2018

Detalii...

Aderarea Universității din Petroșani la Asociația „Innovateur Technicum Austria“

15 - 18 Ianuarie 2018

Detalii...

Vizita Delegaţiei de la Universitatea Tehnică a Moldovei

16 Noiembrie 2017

Detalii...

Dezvoltare Cooperare în Cercetare cu Universităţi Partenere din Georgia

11 - 15 Iunie 2017

Detalii...

Vizita Delegaţiei de la Universita Degli Studi di Trento (Italia)

6 Iunie 2017

Detalii...

Cooperare cu University of Mining And Geology St. Ivan Rilski din Sofia

3 - 7 Aprilie 2017

Detalii...

Ziua Internațională a Francofoniei

20 Martie 2017

Detalii...

Premise Dezvoltare Cooperare Academică şi de Cercetare în Universităţi Partenere din Polonia

12 – 16 Decembrie 2016

Detalii...

Reuniunea Reţelei Naţionale din Cadrul Campaniei Agenţiei Europene de SSM EU-OSHA 2016-2017

17 Noiembrie 2016

Detalii...

Universitatea din Petroşani: Collaborative Partner al Polish Journal of Management Studies (Revistă Indexată ISI-WOS-ESCI)

15 Septembrie 2016

Detalii...

Karoly Kocsis, Universitar American, în Vizită la Şcoala Care l-a Format pentru o Carieră de Succes în America de Nord

19 Iulie 2016

Detalii...

Conferinţa „Trenchless Technology”

14 Iulie 2016

Detalii...

Nr.

crt.

Instituţia cu care este încheiat acordul

Ţara

Data/anul semnării

Durata de valabilitate

(ani)

Anul expirării

Acordul

University of Sirnak

Turcia

5 iulie 2019

5 ani

2024

Acordul de cooperare

Memorandum Xi’an University of Science and Technology

China

11 mai 2019

5 ani

2024

Acordul de cooperare

Agreement of Sino-Romania International Joint Research Center on Mine Disaster Prevention and Control - Xi’an University of Science and Technology

China

11 mai 2019

5 ani

2024

Acordul de cooperare

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” IRCEM- Cluj Napoca

România

20 martie 2019

Perioada nedeterminată

-

Acordul de cooperare

University of Banja Luka

Bosnia si Herțegovina

21 noiembrie 2018

5 ani

2023

Acordul de cooperare

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting, Moscow

Rusia

30 iulie 2018

4 ani

2022

Acordul de cooperare

INSEMEX Petroșani

România

15 februarie 2018

4 ani

2022

Acordul de cooperare

Board of Regents of the Nevada System of Higher Education on behalf of the University of Nevada, Reno and the College of Science

SUA

31 iulie 2017

10 ani

2027

Acordul de cooperare

Georgian Technical University, Tbilisi

Georgia

13 iunie 2017

5 ani

2022

Acordul de cooperare

LPPL Grigol Tsulukidze Mining Institut Tbilisi

Georgia

12 iunie 2017

5 ani

2022

Acordul de cooperare

Technische Universitat Bergakademie Freiberg

Germania

27 noiembrie 2017

-

-

Acordul de cooperare

Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil-Ukraine

Ucraina

09 martie 2017

8 ani

2025

Acordul de cooperare

A.B.M.S. Switzerland- Academy of Business Management in Switzerland

Elveția

06 martie 2017Acordul de cooperare

Institute of Trades, Technologies and Engineering of Central Africa

Camerun- Africa Centrală

22 februarie 2017

3 ani

2020

Acordul de cooperare

University of Warmia and Mazury, Olsztyn

Polonia

Octombrie 2016

8 ani

2024

Acordul de cooperare

Opole University of Technology

Polonia

Octombrie 2016

5 ani

2021

Acordul de cooperare

Institutul Internaţional de Management IMI-NOVA, Chişinău

Moldova

1 iunie 2016

3 ani

2019-2022

Acordul de cooperare

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău

Moldova

13 octombrie 2016

5 ani

2021-2026

Acordul de cooperare

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE), Chişinău

Moldova

13 octombrie 2016

5 ani

2021-2026

Acordul de cooperare

Czechstochowa University of Technology

Polonia

2014

10

2024

Acordul de cooperare

Universitatea de Mine si Geologie Sf. Ivan Rilski

Bulgaria

2014Acordul de cooperare

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.