Universitatea din Petroșani

Campusul Universităţii din Petroşani este amplasat într-un parc natural de circa zece ha şi cuprinde 22 corpuri de clădiri. Activitatea didactică şi de cercetare se desfăşoară în şase corpuri de clădiri care includ amfiteatre, laboratoare, săli de seminarii, sală de sport. Complexul mai cuprinde biblioteca, tipografia, baza sportivă, precum şi cinci cămine şi un restaurant studenţesc. Campusul Universității din Petroșani este compus din Serviciul Patrimoniu și Serviciul Social.

Serviciul Social are în componența sa cinci cămine studențești, restaurantul studențesc, casa universitarilor, cafeneaua studențească, baza sportivă, sala de sport.

Căminul studenţesc nr. 1 dispune de săli de lectură, camere cu câte două, trei şi patru locuri, cu grup sanitar pe palier, cablu TV şi internet wireless. Căminul dispune de instalaţii proprii pe gaz pentru încălzire şi apă caldă.

Căminul studenţesc nr. 2 dispune de săli de lectură, camere cu câte două locuri şi grup sanitar propriu, camere de oaspeţi moderne, cablu TV şi internet wireless. Căminul dispune de instalaţii proprii pe gaz pentru încălzire şi apă caldă

Căminul studenţesc nr. 3 dispune de module formate din două camere a câte două locuri fie-care, cu grup sanitar propriu, săli de lectură, cablu TV şi internet wireless. Căminul dispune de instalaţii proprii pe gaz pentru încălzire şi apă caldă

Căminul studenţesc nr. 4/ cuprinde garsoniere cu câte două locuri, bucătărie şi baie proprie, cablu TV şi internet wireless. Căminul dispune de instalaţii proprii pe gaz pentru încălzire şi apă caldă

Căminele studenţeşti nr. 5 cuprinde garsoniere cu câte două locuri, bucătărie şi baie proprie, cablu TV şi internet wireless. Căminul dispune de instalaţii proprii pe gaz pentru încălzire şi apă caldă

Restaurantul studenţesc al Universităţii din Petroşani are în componenţă trei compartimente: Cantina studenţească, Casa Universitarilor şi o Cafenea Studenţească.

Cantina studenţească are o capacitate de 230 locuri repartizare în două săli: sala mică, la parter, cu un număr de 50 locuri şi sala mare, la etaj, cu un număr de 180 locuri. Situată în imediata vecinătate a corpului de învăţământ C, cantina studenţească este deschisă de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Casa Universitarilor dispune de o sală cu o capacitate de 40 de locuri şi o sufragerie de 12 locuri. Sufrageria este dotată cu aer condiţionat.

Cafeneaua studenţească, cu o capacitate de 50 locuri, oferă un mediu confortabil studenţilor, în care aceştia să poată socializa, dar totodată să aibă parte de un mediu în care să îşi poată îndeplini responsabilităţile universitare.

Biblioteca Universității din Petroșani oferă tuturor acces la informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonată Universității și sprijină activitățile didactice și de cercetare ce se desfășoară în cadrul acesteia. Cerința de bază a Bibliotecii Universității din Petroșani este aceea de a servi publicul cititor, toate activitățile bibliotecii se subsumează acestui scop fundamental.

Baza sportivă a universităţii are o suprafaţă totală de peste 20.000 m2.

Sala de sport, cu o suprafaţă de 1.489 m2, este destinată, în principal, pentru desfăşurarea activităţilor didactice la disciplinele de Educaţie fizică şi Sport, fiind omologată pentru disciplinele sportive handbal, baschet, volei, fotbal în sală, tenis de masă şi aerobic. Sala dispune de vestiare, grupuri sanitare şi duşuri.

Stadionul, cu o suprafaţă totală de 12.284 m2, este destinat în principal pentru rugby şi fotbal. Dispune de pistă de alergare, tribune sub care se află vestiarele, duşuri, saună şi grupuri sanitare.

Terenul de bitum, cu o suprafaţă de 1.405 m2, este destinat pentru fotbal, baschet, handbal şi tenis de câmp. Terenul sintetic de fotbal are o suprafaţă de 2.508 m2. Terenul de tenis de câmp, cu o suprafaţă de 953 m2, are suprafaţa acoperită cu zgură.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.