M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Componența Senatului

Presedinte Senat:
Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE

Secretar Senat:
Lector univ.dr. HELJIU Marius

Secretara Cabinet Președinte SENAT – Soc. Lăcătușu Camelia

 1. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Prof.univ.dr.ing. ARAD Victor
 4. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 5. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 6. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
 7. Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
 8. Conf. univ.dr. DRIGĂ Imola
 9. Conf.univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 10. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 11. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 12. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 13. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 14. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 15. Lector univ.dr. HELJIU Marius
 16. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 17. Prof.univ.dr.ing. KECS Wilhelm
 18. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 19. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 20. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin-Iuliu
 21. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
 1. Conf.univ.dr. MONEA Mirela
 2. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin
 3. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 4. Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU Nicolae
 5. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 6. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 7. Conf.univ.dr.ing. UTU Ilie
 8. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
 9. Conf.univ.dr.ing. VEREȘ Ioel
 10. Student BOGDAN Alina Maria
 11. Student BORA Petru-Bogdan
 12. Student BROJBAN Diana-Adriana
 13. Student CARAJIA Tatiana
 14. Student CIOCLU Alexandru-Robert
 15. Student DIACONESCU Ionut-Vasile
 16. Student DULGHERU Gheorghe-Marian
 17. Student GUDIMA Olga
 18. Student IUCAL Ilie
 19. Student RADA Andrei-Cristian
 20. Student RUS Camelia-Iuliana

BIROUL SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI

 

Preşedinte Senat                   Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE
Secretar Senat                       Lector univ.dr. HELJIU Marius

Preşedinte comisie Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
Preşedinte comisie Prof.univ.dr.ing. ARAD Victor
Preşedinte comisie Şef lucr.dr.ing. MANGU SORIN
Preşedinte comisie Asist.univ.dr. COSTA Cristian
Preşedinte comisie Prof.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
Student LEAHU Serghei

Hotărâri, Regulamente,
Proceduri, Metodologii

A.COMISIA DE ORGANIZARE, FINANŢARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

 1. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – președinte
 2. Conf.univ.dr. DRIGĂ Imola
 3. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 4. Conf.univ.dr. DURA Codruța
 5. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 6. Conf.univ.dr.ec. MONEA Mirela
 7. student CIOCLU Robert
B. COMISIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI EVALUARE A CERCETĂRII
 1. Prof.univ.dr.ing. ARAD Victor – președinte
 2. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 3. Conf.univ.dr.mat. DOBRIȚOIU Maria
 4. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 5. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 6. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 7. Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel
C. COMISIA DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE STRATEGICĂ ŞI EVALUARE ECONOMICO-FINANCIARA
 1. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin – președinte
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 4. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 5. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 6. Prof.univ.dr.mat. KECS Wilhelm
 7. student COȘER Tatiana
D. COMISIA PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI
 1. Asist.univ.dr. COSTA Cristian – președinte
 2. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 3. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 4. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
 5. student DULGHERU Gheorghe-Marian
 6. student MORARU Victor
E. COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
 1. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin – președinte
 2. Conf. univ.dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 3. Lector univ.dr. ec. GUȚĂ Anca
 4. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 5. Șef lucr.dr.ing. LORINȚ Csaba
 6. Prof.univ.dr.ing NAN Marin
 7. Conf.univ.dr.ing. PETRILEAN Dan Codruț
 8. Dr.ing. COSTANDOIU Rodica
 9. Jurist NEGRU Mariana
 10. student LEAHU Serghei