M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Componența Senatului

Presedinte Senat:
Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE

Secretar Senat:
Lector univ.dr. HELJIU Marius

Secretara Cabinet Președinte SENAT – Soc. Lăcătușu Camelia

 1. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Prof.univ.dr.ing. ARAD Victor
 4. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 5. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 6. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
 7. Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
 8. Conf. univ.dr. DRIGĂ Imola
 9. Conf.univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 10. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 11. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 12. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 13. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 14. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 15. Lector univ.dr. HELJIU Marius
 16. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 17. Prof.univ.dr.ing. KECS Wilhelm
 18. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 19. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 20. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin-Iuliu
 21. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
 1. Conf.univ.dr. MONEA Mirela
 2. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin
 3. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 4. Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU Nicolae
 5. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 6. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 7. Conf.univ.dr.ing. UTU Ilie
 8. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
 9. Conf.univ.dr.ing. VEREȘ Ioel
 10. Student BOGDAN Alina Maria
 11. Student BORA Petru-Bogdan
 12. Student BROJBAN Diana-Adriana
 13. Student CARAJIA Tatiana
 14. Student CIOCLU Alexandru-Robert
 15. Student DIACONESCU Ionut-Vasile
 16. Student DULGHERU Gheorghe-Marian
 17. Student GUDIMA Olga
 18. Student IUCAL Ilie
 19. Student RADA Andrei-Cristian
 20. Student RUS Camelia-Iuliana

BIROUL SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI

 

Preşedinte Senat                   Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE
Secretar Senat                       Lector univ.dr. HELJIU Marius

Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel
Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia
Student CIOCLU Alexandru-Robert

Hotărâri, Regulamente,
Proceduri, Metodologii

Comisia de învățământ și asigurare a calității
  1. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – președinte
  2. Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola
  3. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
  4. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
  5. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
  6. Conf.univ.dr.ec. MONEA Mirela
  7. student BROJBAN Diana Adriana
  8. student CARAJIA Tatiana
Comisia pentru cercetare științifică
  1. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie – președinte
  2. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
  3. Conf.univ.dr.mat.DOBRIȚOIU Maria
  4. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
  5. Prof.univ.dr.ec. MAN Mariana
  6. Conf.univ.dr.ing.STOICUȚA Olimpiu
  7. student RADA Andrei Cristian
Comisia pentru management universitar
  1. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia – președinte
  2. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
  3. Prof.univ.dr.mat.KECS Wilhelm
  4. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin
  5. Prof.univ.dr.ing NAN Marin Silviu
  6. student BOGDAN Alina Maria
  7. student DIACONESCU Ionuț

Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional
  1. Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel – președinte
  2. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
  3. Prof.univ.dr.ing. ARAD Victor
  4. Conf.univ.dr. DUMBRAVĂ Gabriela
  5. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
  6. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
  7. student IUCAL Ilie
  8. studen RUS Camelia Iuliana
Comisia pentru probleme studențești
  1. Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia – președinte
  2. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
  3. Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
  4. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
  5. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU SORIN
  6. student BORA Petru Bogdan
  7. student DULGHERU Gheorghe-Marian
  8. student GUDIMA Olga