Revista MinelorISSN-L 1220-2053
ISSN 2247-8590

EN

Colectivul redacţional

Ghidul autorilor

Contact

Frecvenţa publicaţiei:
4 apariţii pe an

Arhiva

2016 - Vol 22: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4,
2015 - Vol 21: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4,
2014 - Vol 20: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4,
2013 - Vol 19: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2012 - Vol 18: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2011 - Vol 17: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2010
2009
2008
2007
2006
 • Prezentare
 • Istoric
 • Obiectiv
 • Singularitate
 • Domenii de interes
Revista Minelor este o publicaţie academică din România care vizează domeniul inginerie minieră. Începând cu anul 2011, Revista Minelor este editată trimestrial de către Editura Universitas Petroşani, ISSN-L 1220-2053/ISSN 2247-8590. Revista Minelor a fost încadrată de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+. Articolele apărute în paginile revistei reprezintă studii teoretice şi experimentale din domeniul minier şi sunt elaborate de către cadre didactice universitare, cercetători şi ingineri specialişti din domeniu, încurajând cercetarea ştiinţifică ce contribuie la îmbunătăţirea performanţelor activităţilor din domeniul minier.

Revista Minelor este indexată în baza de date internaţională EBSCO
De-a lungul anilor, publicaţia a apărut sub mai multe denumiri:
1918 - 1941 Analele Minelor din România / Asociaţia Inginerilor de Mine, Bucureşti - 12 numere/an numerotate astfel: anul 1/1918 nr. 1-12 până la anul 24/1941 nr.1-12
1950 - 1974 Revista Minelor / Organ al Asiciaţiei Ştiinţifice a Tehnicienilor din R.P.R şi al Ministerului Minelor şi Petrolului, Bucureşti, 12 numere/an numerotate astfel: anul 1/1950 nr.1-12 ş.a.m.d. până în 1974
1974 - 1990 Mine. Petrol. Gaze / Organ al Ministerului Mine.Petrol.Gaze din R.S.R., Bucureşti, 12 numere/an numerotate astfel: anul I/1974 nr. 1-12 până la anul 1989
1991 - 2010 Revista Minelor / Universitatea din Petroşani şi Direcţia Generală Resurse Minerale, Editura Infomin Deva, numerotate astfel: Volumul I nr. 1-12 ş.a.m.d. până în 2010

De la ultimele două numere din colecţia anului 2009 până în prezent, apare şi în limba engleză.

Din anul 2011, Revista Minelor apare sub egida Universităţii din Petroşani, la Editura Universitas, cu o frecvenţă de 4 numere pe an.
Revista Minelor publică lucrări de cercetare originale și avansate, noi evoluții și studii de caz în inginerie minieră și tehnologii ce vizează tehnici noi și îmbunătățite, adaptate, de asemenea, pentru aplicații civile.
Revista acoperă toate aspectele legate de minerit, problemele de mediu și tehnologii legate de exploatarea și prelucrarea resurselor minerale, topografie, calculatoare și simulare, de îmbunătățirea performanțelor, controlul și imbunătățirea costurilor, toate aspectele de îmbunătățirea securitatii muncii, mecanica rocilor și comunicația dintre minerit și legislație. Problemele de mediu, special identificate, includ: evaluarea și autorizarea impactului asupra mediului; tehnologii minere și de preparare; gestionarea deșeurilor și practicile de reducere la minimum a deșeurilor; închiderea minelor, dezafectarea și regenerarea; drenajul apelor acide.
Problemele miniere ce urmează să fie acoperite, includ: proiectarea lucrărilor miniere de suprafață și subterane (economie, geotehnică, programarea producției, ventilație); optimizarea și planificarea minelor; tehnologii de foraj și pușcare; sisteme de transport al materialelor; echipament minier. Calculatoare, micro-procesoare și tehnologii bazate pe inteligență artificială utilizate în minerit sunt, de asemenea, abordate. Lucrările au o gamă largă și interdisciplinară de subiecte.
Editorii vor lua în considerare lucrări și pe alte teme legate de minerit și mediu.
Toate articole de cercetare publicate în acest jurnal, sunt supuse recenziei riguroase, bazată pe screening-ul inițial al redacției și recenzori independenți.
Revista Minelor se distinge prin abordarea subiectelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în minerit și aplicații civile, managementului evaluării riscurilor din industria minieră şi ingineria resurselor minerale, din domeniul inteligenţei artificiale şi a sistemelor bazate pe cunoştinţe utilizate în minerit și pe specificul zonei geografice atât din punct de vedere al resurselor minerale, cât şi al resurselor umane.
Exploatări miniereProiectare şi planificare minieră
Perforare şi împuşcareTopografie minieră
Excavare, transport, depozitareMecanica rocilor în minerit
Drenajul apelor de minăControlul şi optimizarea proceselor miniere
Computere, microprocesoare şi tehnologii bazate pe inteligenţa artificială în mineritTehnologia informaţiei în minerit
Mecanizare, automatizare şi robotizare în mineritFiabilitatea, mentenanţa şi performanţa globală a sistemelor de exploatare
Tehnologii în curs de dezvoltare în industria minierăInteracţiunea dintre minerale, sisteme, oameni şi alte elemente ale ingineriei miniere
Simularea sistemelor miniereSănătate şi securitate în domeniul minier
Evaluarea impactului asupra mediuluiEconomie în domeniul minier
Sisteme de producţie în ingineria minierăEvaluarea riscurilor şi managementul activităţilor miniere
Dezvoltare durabilă în minerit

Colectivul redacţional

EDITOR ŞEF:
Prof.univ.dr.ing. Victor ARAD

EDITORI ASOCIAŢI:
Prof.univ.dr.ing. Susana ARAD
Asist. Lavinia HULEA

SENIOR EDITORS:
Prof.univ.dr.ing. Dumitru FODOR
Prof.univ.dr.ing. Nicolae ILIAŞ
Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Prof.dr.ing. Newton AMEGBEY - University of Mines and Technology - Tarkwa, Ghana
Prof.dr.ing. Victor ARAD - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Sukumar BANDOPADHYAY - University of Alaska - Fairbanks, S.U.A.
Prof.dr.ing. Jayanta BHATTACHARYA - Indian Institute of Techology - Kharagpur, India
Prof.dr.ing. Vladimir BONDARENKO - National Mining University Dnipropetrovsk - Ucraina
Prof.dr.ing. Stanislaw CIERPIESZ - Silesian University of Technology - Gliwice, Polonia
Prof.dr.ing. Ştefan COVACI - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Nicolae DIMA - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Carsten DREBENSTEDT - TU Bergakademie Freiberg, Germania
Prof.dr.ing. Ioan GÂF-DEAC - Universitatea Spiru Haret Bucureşti - Romania
Prof.dr.ing. Mircea GEORGESCU - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Ajoy GHOSE - Indian School of Mines - Danbad, India
Prof.dr.ing. Monika HARDIGORA - Technical University of Wroclaw, Polonia
Prof.dr.ing. Alexandr IVANNIKOV - Moscow State Mining University - Rusia
Prof.dr.ing. Oleg I. KAZANIN - National Mineral Resources University of Sankt Petersburg - Rusia
Prof.dr.ing. Vladimir KEBO - Technical University of Ostrava, Rep. Cehă
Prof.dr.ing. Sanda KRAUSZ - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Vladimir LITVINENKO - National Mineral Resources University of Sankt Petersburg - Rusia
Dr.ing. Constantin LUPU - INCD INSEMEX Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Per Nicolai MARTENS - RWTH Aachen University - Germania
Prof.dr.ing. Hani MITRI - McGill University - Montreal, Canada
Prof.dr.ing. Ilie ONICA - Universitatea din Petroşani - Romania
Prof.dr.ing. Jan PALARSKI - Silesian University of technology - Gliwice, Polonia
Prof.dr.ing. George PANAGIOTU - National Technical University of Athens - Grecia
Prof.dr.ing. Lev PUCHKOV - Moscow State Mining University - Rusia
Prof.dr.ing. Pavel PAVLOV - University of Mining and Technology St. Ivan Rilsky, Sofia - Bulgaria
Prof.dr.ing. Sorin Mihai RADU - Universitatea din Petroşani - Romania
Dr.ing. Raj SINGHAL - Int. Journal of Mining, Reclamation and Environment - Canada
Prof.dr.ing. Mostafa Mohamed TANTAWY - Assiut University - Egipt
Prof.dr.ing. Lyuben TOTEV - University of Mining and Geology, Sofia - Bulgaria
Prof.dr.ing. Yuriy VILKUL - Technical University of Krivoi Rog - Ucraina
Prof.dr.ing. Ingo VALMA - Tallin University of Technology - Estonia
Prof.dr.ing. Işik YILMAZ - Cumhuriyet University, Istambul - Turcia
Acad. Dorel ZUGRĂVESCU - Institutul de Geodinamică al Academiei Române - Romania

PARTENERI INDUSTRIALI:
Compania Naţională a Huilei Petroşani
INCD INSEMEX Petroşani
MAXAM Romania
Roşia Montană Gold Corporation
SC Complexul Energetic Oltenia SA
SC Deva Gold SA Certeju de Sus
Societatea Naţională a Sării
Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului
Carpatcement Holding SA

EDITORI:
Ec. Radu ION - Universitatea din Petroşani
Ing. Luminiţa DANCIU - Universitatea din Petroşani

e-EDITOR:
Ing. Nicolae-Ioan VLASIN - INCD INSEMEX Petroşani

TOP

Ghidul autorilor

Informaţii generale

 • Începând cu anul 2011 Revista Minelor apare trimestrial (în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie).
 • Lucrările trebuie trimise la adresa de e-mail radu_ion_up@yahoo.com atât în lb. română cât şi în lb. engleză
 • Lucrările trebuie să conţină un abstract şi 4 cuvinte cheie.
 • Fişierele vor fi denumite după numele de familie ale autorilor, urmate de "-EN" pentru limba engleză şi "-RO" pentru limba română (exemplu: Ionescu-EN.doc, Ionescu-RO.doc).
 • Responsabilitatea conţinutului lucrării aparţine exclusiv autorilor. Lucrările nepublicate nu vor fi returnate.
 • Trebuie respectată legatura logică intre titlul articolului, abstract, cuvinte cheie, conţinut şi concluzii.
 • Lucrările ştiinţifice trebuie să se încadreze în profilul publicaţiei, cuprinzând aspecte din domeniile de interes ale acesteia.
 • Articolele ştiinţifice publicate în această revistă sunt supuse unui proces riguros de analiză, efectuat atât de către editori, cât şi de experţi în domeniu.

Instrucţiuni de redactare

 • Lucrările se redactează folosind programul MS Word (sau echivalent).
 • Pagina are următoarele setări: Format A4, Sus/Jos/Stânga/Dreapta - 2cm, Header/Footer - 1,25 cm.
 • Fontul folosit este Times New Roman.
 • Titlul se scrie centrat, cu majuscule, 14p. După titlu se lasă un rând liber 12p, apoi se notează autorii centrat, italic, 12p, numele cu majuscule. Afilierea autorilor se trece ca şi notă de subsol.
 • Urmează rezumatul articolului, de maxim 10 rânduri, pe o singură coloană, 12p, şi 4-6 cuvinte cheie.
 • Textul propriu zis se scrie cu caractere de 11p, pe două coloane egale de mărime 8,1cm. Titlurile de capitole se trec fără aliniat, bold, iar titlurile de subcapitole fără aliniat bold, italic. După titlurile de capitole şi subcapitole se lasă un rând liber. Aliniatele de la începutul paragrafelor au mărimea 0,7cm.
 • Tabelele pot fi inserate în coloane sau pe întreaga lăţime a paginii, după caz, în funcţie de mărime. Titlul tabelului se scrie deasupra acestuia, 11p, italic, iar textul tabelului se scrie cu caractere de 11p.
 • Figurile pot fi inserate în coloane sau pe întreaga lăţime a paginii, după caz, în funcţie de mărime. Descrierea figurii se scrie sub aceasta, 11p, italic.
 • Referinţele bibliografice se scriu cu caractere de 10p.
 • Nu se inserează numere de pagină.

TOP

Contact

Ec. Radu ION
Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr.20, Petroşani - 332006, jud. Hunedoara
Tel.: 0254/542.580, int.296, Mobil: 0723/645.955
radu_ion_up@yahoo.com