M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Pătrașcoiu Nicolae

Funcții curente:
- Președinte Senat Universitatea din Petroșani
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 102 - departament

e-mail:
- NicolaePatrascoiu@upet.ro
- patrascoiu@mail.com

Curriculum Vitae