M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Prof.univ.habil.dr.ing. Edelhauser Eduard

Funcții curente:

- Prorector cu Management universitar, Proiecte europene și internaționale

- Profesor în cadrul departamentului de Management și
Inginerie Industrială
, facultatea de Mine

Număr interior
- ...

e-mail:
- ...

Curriculum Vitae [RO]