M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Dumitrescu Iosif

Funcții curente:
- Decan al Facultății de I.M.E.
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 207

e-mail:
- iosif_dumi@yahoo.com

Curriculum Vitae:
CV Dumitrescu Iosif RO
CV Dumitrescu Iosif EN