M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Conf.univ.dr. Dobrițoiu Maria

Funcții curente:
- Prodecan al Facultății de Științe
- Conferențiar în cadrul departamentului
Matematică-Informatică, facultatea de Științe

Numere de telefon:
- ...

e-mail:
- mariadobritoiu@yahoo.com

Curriculum Vitae