M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Șef lucr.dr.ing. Băleanu Virginia

Funcții curente:
- Șef lucrări în cadrul departamentului de Management,
Ingineria Mediului si Geologie
, facultatea de Mine

Număr interior
- ...

e-mail:
- ...

Curriculum Vitae [RO]