M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Posturi didactice

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2016-2017. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr.1631 din 28.11.2016.

Documente cadru de referință Informații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante la Universitatea din Petroșani Modele de documente pentru constituirea dosarului de concurs

CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI, SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
poziţia 4
Profesor universitar POPESCU FLORIN DUMITRU
[FV] - [LL]
AVIZAT
2 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziţia 48 Asistent universitar - -
3 Facultatea de Mine
Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziţia 4 Profesor universitar TODERAŞ MIHAELA
[FV] - [LL]
AVIZAT
4 Facultatea de Mine Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziţia 22 Şef de lucrări POPESCU-STELEA MIHAI - [FV] - [LL] AVIZAT
5 Facultatea de Mine Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziţia 34 Şef de lucrări DURA CRISTINA TAMARA - [FV] - [LL] AVIZAT

6
Facultatea de Mine Departamentul de Management, ingineria mediului şi geologie poziţia 18 Conferenţiar universitar GHICAJANU MIHAELA
[FV] - [LL]
AVIZAT
7 Facultatea de Ştiinţe
Departamentul de Ştiinţe Economice
poziţia 13 Conferenţiar universitar GUŢĂ ANCA JARMILA
[FV] - [LL]
AVIZAT

Candidatii înscrişi care au primit avizul Comisiei tehnice şi a Consilierului juridic, sunt rugaţi să se prezinte la Universitatea din Petroşani, pentru a susţine probele de concurs conform programului de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor scoase la concurs afişat pe site-ul Universităţii.