M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Secretariatul Facultății de Științe


Secretar Șef: ec. Pruteanu Mariana

Tel: 0254542580 int. 278
 

ec. Cerbu Monica

Tel: 0254542580 int. 100

ec. Bodean Gabriela

Tel: 0254542580 int. 100