M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Centre / Laboratoare de cercetare în cadrul Universității Petroșani

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt: Departamentul de Cercetare, Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT, centrele de cercetare ştiinţifică, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Managementului cercetării se face prin: