M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Colecțiile bibliotecii Universității din Petroșani

Având inițial fundamentare tehnică, colecțiile de publicații au, astăzi, o structură enciclopedică asigurând studiului și cercetării stiințifice o bază pluridisciplinară, cuprinzând lucrări din cele mai variate domenii:

 • Nr. total de volume, la sfarsitul anului 2016 – 283.684
 • Nr.titluri – 80.301
 • Nr. colectii periodice – 11.777
  • Nr. volume din clasa socio-economică (filozofie, psihologie, politică, economie, drept, educație, administrație publică, asistență socială, istorie) – 15.173
  • Nr. volume din clasa știintelor exacte (matematică, fizică, chimie, mediu, geologie, astronomie) – 56.932
  • Nr. volume din clasa știintelor aplicate (inginerie, agricultură, management, contabilitate) – 175.148
  • Nr. volume limba și literatura –20.466
  • Nr. volume alte domenii (calculatoare, cultură, religie, medicină, artă, sport, geografie) -15.965  Nr. volume in limba romana – 244.920
  • Nr. volume in limbi straine – 38.764
 • 212.620 cărţi;
 • 11.777 publicaţii periodice;
 • 56.803 standarde de stat;
 • 1.775 teze de doctorat;
 • 709 nonpublicaţii.

Colecția este bogată în dicționare, enciclopedii, tratate, monografii, manuale și cursuri universitare, lucrări ale manifestarilor științifice, standarde de stat și descrieri de invenții, microfilme și microfișe, materiale audio-vizuale, harți.

La creșterea colecțiilor bibliotecii au contribuit și publicațiile obținute prin donații și schimb, biblioteca practicând, în prezent, schimb cu peste 60 de instituții din țara și străinătate.