M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Cifre școlarizare

FACULTATEA

Domeniul de studii de licenţă, forma de învăţământ şi durata studiilor

Programe de studii

Cifra de şcolarizare

alocată pentru studii finanţate de la bugetul de stat alocată pentru românii de pretutindeni pentru studii cu taxă

MINE


Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Petroşani

Tel. 0254-549749

Mine, Petrol şi Gaze, zi, 4 ani Inginerie minieră 57 *,** 6 49
Topografie minieră
Inginerie civilă, zi, 4 ani Construcții miniere 25 5 25
Ingineria mediului, zi, 4 ani Ingineria și protecția mediului în industrie 25 5 35
Inginerie şi management , zi, 4 ani Inginerie economică în construcții 20 5 10
Inginerie industrială, zi, 4 ani Ingineria și managementul calității 20 2 10
Ingineria securității în industrie 25 2 25

INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ


Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Petroşani

Tel. 0254-549011

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei***, zi, 4 ani Calculatoare 36* 7 24
Automatică şi informatică aplicată 30 5 20
Inginerie electrică şi energetică, zi, 4 ani Electromecanică 22 3 38
Instrumentaţie şi achiziţii de date 18 - 12
Energetică industrială*** 25 2 25
Inginerie mecanică, zi, 4 ani Maşini şi echipamente miniere 16 3 44
Echipamente pentru procese industriale 16 2 44
Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi***, zi, 4 ani Ingineria transporturilor şi trafic 33* 6 27
Inginerie industrială, zi, 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini 20 1 20

ŞTIINŢE


Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Petroşani

Tel. 0254-549750

Administrarea afacerilor, zi, 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor 36** 5 55
Finanţe***, zi/ID, 3 ani Finanţe şi bănci 35 5 85 / 75
Contabilitate***, zi/ID, 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune 25 5 65 / 50
Management***, zi/ID, 3 ani Management 25 5 50 / 75
Ştiinţe administrative, zi, 3 ani Administraţie publică 24* 5 26
Asistenţă socială, zi, 3 ani Asistenţă socială 27 *,** 5 34
Sociologie, zi, 3 ani Sociologie 23 5 37
Matematică, zi, 3 ani Matematică - Informatică 20 5 30

* Din care un loc este alocat pentru tinerii de etnie romă
** Din care un loc este alocat pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România
*** La aceste specializări se pot face înscrieri pentru forma de învăţământ la distanţă, şi la Centrul de Suport din Deva